Usługi

W ramach realizowanych przez nas usług określamy wartości rynkowe nieruchomości zabudowanych, niezabudowanych, służebności gruntowych i osobistych, środków trwałych i wyposażenia. Wyceniamy również wartości niematerialne i prawne, spółki i zorganizowane części przedsiębiorstw. Szacujemy wartości odtworzeniowe budynków, budowli, części składowych gruntu, wartości odszkodowań oraz wszelkiego typu opłat publiczno – prawnych związanych z nieruchomościami.

Operaty szacunkowe nieruchomości

wykonywane dla potrzeb:

 • Ustalenia wartości ceny sprzedaży
 • Ustanowienia i aktualizacji zabezpieczenia hipotecznego – dla potrzeb uzyskania lub monitorowania kredytu
 • Ustalenia wysokości zobowiązań podatkowych
 • Wyliczenia wzrostu wartości nieruchomości dla potrzeb określenia wysokości opłaty planistycznej
 • Wyliczenia wzrostu wartości nieruchomości dla potrzeb określenia wysokości opłaty adiacenckiej
 • Określenia wartości nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego
 • Określenia wysokości odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne
 • Określenia wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte na cele publiczne
 • Wniesienia aportu, przeszacowania wartości środków trwałych
 • Określenia wartości poniesionych nakładów, wzniesionych budowli
 • Określenia wartości spółek
 • Wyliczenia wartości rynkowej ograniczonych praw rzeczowych w tym służebności gruntowych, służebności osobistych, służebności przesyłu

Doradztwo w zakresie rynku nieruchomości

dotyczące:

 • Wysokości opłat na rzecz jednostek samorządowych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości
 • Zasadności aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego
 • Wysokości podatku od nieruchomości
 • Wartości nieruchomości określanych w postępowaniach administracyjnych i sądowych
 • Optymalizacji sposobu użytkowania nieruchomości zgodnie z aktami prawa miejscowego
 • Opłacalności inwestowania w nieruchomość

Analiza rynku nieruchomości

w zakresie:

 • Zmian wartości nieruchomości w czasie
 • Prognozowania wzrostu wartości nieruchomości
 • Skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Kim jesteśmy?

Cendom Sp. z o.o. działa na rynku województwa śląskiego i okolic od 1994 r.

Firma świadczy kompleksowe usługi w zakresie wyceny nieruchomości i wartości przedsiębiorstw.

Wykonywane przez nas opracowania spełniają wszelkie wymogi formalno-prawne i merytoryczne stawiane przez przepisy prawa i standardy zawodowe. Charakteryzują się również dużą estetyką i przejrzystością.

Proces wyceny nieruchomości poprzedzony jest każdorazowo wizją lokalną, wnikliwą, bieżącą analizą rynku, oceną stanu techniczno-użytkowego obiektu wycenianego oraz pomiarami inwentaryzacyjnymi wzbogaconymi o dokumentację fotograficzną. W toku prac nad wyceną firmy dokonujemy szczegółowej analizy finansowo-ekonomicznej i prawnej.

Zaletą naszej firmy jest rzetelność, terminowość i lojalność wobec naszych Klientów – nigdy nie przedkładamy swoich korzyści nad dobro Klienta i zawsze szanujemy jego prawo do ochrony danych.

Wieloletnie doświadczenie w dziedzinie wycen nieruchomości poparte referencjami największych instytucji oraz jednostek samorządu terytorialnego, gwarantują najwyższy poziom wykonawynach usług, spełniający najwyższe wymagania. We współpracy ze specjalistami z dziedziny ekonomii, prawa, finansów i budownictwa jesteśmy w stanie realizować wszelkie zlecenia indywidualnie dopasowane do potrzeb Klientów.

Zapraszamy do współpracy.

Zadowolonych klientów

99%

Zrealizowanych projektów

>1000

Referencje

Kluczowi klienci

 • Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
 • Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 • Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
 • Urząd Miasta w Katowicach
 • Urząd Miejski w Wiśle
 • Urząd Miejski w Świętochłowicach
 • Urząd Miejski w Gliwicach
 • Urząd Miejski w Raciborzu
 • Urząd Miejski w Czeladzi
 • Urząd Miejski w Tychach
 • II Urząd Skarbowy w Katowicach
 • Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka S.A.
 • Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 • Węglokoks S.A.
 • Główny Instytut Górnictwa
 • Millenium Inwestycje Sp. z o.o.
 • Euro – Centrum Sp. z o.o.
 • Park Naukowo – Technologiczny Euro – Centrum Sp. z o.o.
 • TEL-MET Sp. z o.o.
 • Windex Holding Sp. z o.o.
 • KPE Nieruchomości Sp. z o.o.
 • Budecon S.A.
 • PSS „Społem“ Katowice
 • Motozeg Gliwice Sp. z o.o.
 • Abisal Sp. z o.o.
 • Moles S.A.
 • Pro-Invest Sp. z o.o.
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Silesia“
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik“
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Alpach“
 • „Emmepi Polska“ Sp. z o.o.
 • Harsco Metal Polska Sp. z o.o.
 • ATM Systemy Informatyczne S.A.
 • KPE „Metropolis“ Sp. z o.o.
 • TEKO Sp. z o.o.
 • Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.
 • Corenso Poland Sp. z o.o.
 • Centrum Urazowe – Szpital im. Św. Barabry w Sosnowcu
 • Szpital Murcki Sp. z o.o.
 • Uniwersytet Śląski
 • Śląski Uniwersytet Ekonomiczny
 • Śląski Uniwersytet Medyczny
 • ING Bank Śląski S.A.
 • Bank Ochrony Środowiska S.A.
 • Warta S.A.

1000

Zadowolonych klientów

5000

Operatów szacunkowych

3

Nagrody

Nasz zespół

Celem zespołu pracującego w naszej firmie jest świadczenie jak najwyższej jakości usług związanych z rynkiem nieruchomości, w oparciu o obowiązujące naszą profesję przepisy prawa i standardy zawodowe. Cel ten osiągamy dzięki wieloletniemu doświadczeniu, stałemu doskonaleniu umiejętności zawodowych, dbałości o nowoczesne zaplecze techniczno - informacyjne wspomagające pracę.

Niebagatelnym jest fakt, że stanowimy firmę rodzinną o ponad ćwierćwiecznych tradycjach na rynku nieruchomości, co jest szczególnie istotne dla klientów ceniących sobie ciągłość i bezpieczeństwo współpracy.

W chwili obecnej nasz zespół stanowią:

Mariusz J. Borycki – prezes zarządu, rzeczoznawca majątkowy

magister inżynier górnik, absolwent Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Śląskiego

uprawniony do wycen nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych

od 22 lat związany z wyceną nieruchomości

Marian Borycki – rzeczoznawca majątkowy

inżynier budownictwa, absolwent Politechniki Śląskiej

uprawniony do wycen nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych

od 40 lat związany z wyceną nieruchomości

Ada Borycka – członek zarządu, dyrektor biura

informatyk, od 23 lat związana z wyceną nieruchomości

Miłosz Borycki – asystent rzeczoznawcy majątkowego

magister nauk społecznych, absolwent Uniwersytetu Śląskiego, doktorant na Wydziale Nauk Społecznych UŚ

Bartosz Borycki – asystent rzeczoznawcy majątkowego

inżynier mechatronik, absolwent Wyższej Szkoły Mechatroniki w Katowicach, w trakcie podyplomowego studium wyceny nieruchomości

Jak dojechać?

Dojazd komunikacją miejską
Dojazd samochodem

Kontakt